Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Vetenskap och forskning

Här är några av våra viktigaste målen när det gäller "Vetenskap och forskning" och relaterad information som vi regelbundet ska uppdatera.

Att säkerställa akademisk frihet från forskning och utbildning
Att skapa ett europeiskt område för forskningsverksamhet
Förbättra innovationsfrämjande och standardiseringsprocedurer
Stärka samarbetet mellan universitetsforskning och den privata sektorn
Bredare deltagande av studenter i forskning
Utbyggnad av det europeiska rymdprogrammet