Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Boj proti korupcii

Tu sú niektoré z našich najdôležitejších cieľov k téme "Boj proti korupcii" a súvisiace informácie, ktoré budeme pravidelne aktualizovať.

Vytvoriť z Európy oblasť bez korupcie
Sprísniť pravidlá transparentnosti
Vylúčiť odsúdené spoločnosti z verejných súťaží
Natrvalo vylúčiť odsúdené osoby zo štátnej služby a politických úradov
Zriadenie úradu trestného stíhania EÚ pre presadzovanie práva na boj proti korupcii a podvodom pri poskytovaní finančných príspevkov a subvencií z EÚ