Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Digitalizácia

Tu sú niektoré z našich najdôležitejších cieľov k téme "Digitalizácia" a súvisiace informácie, ktoré budeme pravidelne aktualizovať.

Urýchlenie digitalizácie správnych orgánov v členských štátoch
Vytvorenie najlepších podmienok pre vývoj vo svete pre začínajúce podniky - startupy
Obrana neutrality siete
Rovnaké zaobchádzanie so všetkými spotrebiteľmi v európskom elektronickom obchode
Moderné a zrozumiteľné právne predpisy na ochranu údajov, ktoré poskytnú právnu istotu všetkým zainteresovaným stranám a nebudú obmedzovať inovácie
Zdaňovanie digitálnych firiem zo zahraničia
Uznávanie a podpora digitálnej kultúry
Včasné pôsobenie proti zneužívaniu internetového trhu veľkými digitálnymi spoločnosťami
Pokrokové autorské práva, ktoré pozitívne podporujú nové formy distribúcie, licencií a kultúry, a nie ich obmedzujú.