Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Ekonomika & financie

Tu sú niektoré z našich najdôležitejších cieľov k téme "Ekonomika & financie" a súvisiace informácie, ktoré budeme pravidelne aktualizovať.

EÚ by sa mala financovať prostredníctvom vlastných zdrojov a nie prostredníctvom príspevkov národných štátov
Zavedenie európskych právnych foriem pre malé a stredné podniky
Boj proti daňovým únikom: izolovanie daňových rajov, eliminácia daňových únikov a posilnenie celoeurópskej spolupráce
Dôsledná demokratizácia eurozóny & zriadenie Európskeho menového fondu
Žiadne jednostranné úsporné opatrenia bez trvalých investícií do budúcnosti
Dodržiavanie dlhových pravidiel pre odľahčenie budúcich generácií
Lepšia koordinácia národnych finančných a hospodárskych politík
Ukončenie zlúčenia štátov a bánk
Vytvorenie najlepších podmienok pre vývoj vo svete pre začínajúce podniky - startupy
Zdaňovanie digitálnych firiem zo zahraničia