Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Migrácia

Tu sú niektoré z našich najdôležitejších cieľov k téme "Migrácia" a súvisiace informácie, ktoré budeme pravidelne aktualizovať.

Vytvorenie spoločného európskeho azylového a imigračného systému
Zabezpečenie humánneho zaobchádzania s migrantmi
Zriadenie fungujúceho európskeho námorného záchranného systému
Zrušenie národných pohraničných orgánov v prospech spoločného orgánu EÚ na ochranu hraníc za účelom účinnej ochrany vonkajších hraníc EÚ
Konečne konať v boji proti príčinám utečenectva!