Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Obchodná politika

Tu sú niektoré z našich najdôležitejších cieľov k téme "Obchodná politika" a súvisiace informácie, ktoré budeme pravidelne aktualizovať.

Odstránenie protekcionizmus medzi demokratickými štátmi
Férový voľný obchod s transparentnými dohodami a ústredný súd, ktorý bude zodpovedný za všetky dohody a bude rozhodovať v prípade sporov
Obhajovanie noriem v oblasti ochrany spotrebiteľa, ochrany údajov, ochrany životného prostredia a bezpečnosti potravín
Vylepšené preverovanie investícií proti neželanému vplyvu zahraničných štátnych aktérov
Zabezpečenie dôstojných pracovných podmienok pri výrobe tovaru dovážaného do EÚ