Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Obrana & bezpečnosť

Tu sú niektoré z našich najdôležitejších cieľov k téme "Obrana & bezpečnosť" a súvisiace informácie, ktoré budeme pravidelne aktualizovať.

Zrušenie národných armád v prospech spoločnej európskej profesionálnej armády
Žiadne vojenské misie EÚ bez súhlasu Európskeho parlamentu
Spoločná európska kontrola zbrojenia
Zrušenie povinnej vojenskej služby v celej EÚ
Zriadenie Európskeho úradu trestného stíhania pre boj proti terorizmu a cezhraničnému organizovanému zločinu
Preniesť kompetencie v zahraničnej, obrannej a rozvojovej politike na EÚ