Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Ochrana základných hodnôt

Tu sú niektoré z našich najdôležitejších cieľov k téme "Ochrana základných hodnôt " a súvisiace informácie, ktoré budeme pravidelne aktualizovať.

Hodnotovo orientovaná politika EÚ vo všetkých oblastiach
Automatické ukončenie prístupového procesu, ak vstupujúca krajina poruší základné hodnoty EÚ
Vylúčenie členských štátov z EÚ v prípadoch porušenia základných hodnôt ako posledná možnosť
Dodržiavanie hodnôt a pravidiel členskými štátmi ako základný predpoklad pre získanie finančnej podpory z EÚ