Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Práca & sociálne veci

Tu sú niektoré z našich najdôležitejších cieľov k téme "Práca & sociálne veci" a súvisiace informácie, ktoré budeme pravidelne aktualizovať.

Posilnenie boja proti chudobe detí a starých ľudí
Rovnosť všetkých pohlaví a rodinných modelov vo všetkých oblastiach života
Lepšia zaradenie ľudí so zdravotným postihnutím
Zlepšenie pracovnej mobility znížením byrokratických prekážok
Lepšia ochrana sociálnych práv a jednotné minimálne normy v celej EÚ v oblasti práce & sociálnych vecí