Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Zahraničná politika & ľudské práva

Tu sú niektoré z našich najdôležitejších cieľov k téme "Zahraničná politika & ľudské práva" a súvisiace informácie, ktoré budeme pravidelne aktualizovať.

EÚ musí byť otvorená vonkajšiemu svetu a hovoriť jedným hlasom
Preniesť kompetencie v zahraničnej, obrannej a rozvojovej politike na EÚ
Spojiť národné rozpočty pre rozvojovú pomoc na úrovni EÚ
Reforma Organizácie Spojených národov (OSN)
Zvýšené zasadzovanie sa o ľudské práva
Účinnejšie sankcie voči štátom pri porušovaní ľudských práv, pri opakovaných priestupkoch voči ľudským právam a pri nedodržiavaní nariadení Medzinárodného súdneho dvora
Konečne konať v boji proti príčinám utečenectva!